Tijd voor betaalbaar wonen

Een betaalbare woning is allesbehalve vanzelfsprekend in Merelbeke. Koopprijzen van woningen en appartementen stijgen sneller dan gemiddeld. Ook huurprijzen zijn onbetaalbaar. Zo kunnen mensen met een laag inkomen niet terecht op de woonmarkt. 

Groen kiest voor een sociaal woonbeleid dat de markt slim bijstuurt met een groter aandeel sociale woningen. Bij grote bouwprojecten  dwingen we een vast aandeel budgetwoningen af. We pakken leegstand aan en herschrijven bouwregels, met ruimte voor samenwonen en opdelen van woningen. Zo kunnen we extra woningen creëren met een verkavelingsstop.

Tijd voor een echt sociaal woonbeleid, klimaatbewust en met kansen voor iedereen.