Patrick Pisman

Plaats 20 Groen Merelbeke

Patrick is ook gekend als 'de bezigste bij van Bottelare', want hij is heel actief in het Bottelaars verenigingsleven. Hou u vast, hier komt een kleine samenvatting:

  • secretaris van de Harmonie van Bottelare
  • lid van de GECORO (ook gekend als de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, een commissie die het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad adviseert wat het ruimtelijke beleid van de gemeente betreft)
  • kernlid van het bewonersplatform van Bottelare
  • lid van de ondernemingsraad op zijn werk
  • oud-chiroleider.

Kortom, Patrick is een heel geëngageerde kandidaat.

 

We vroegen hem kort waarom hij mee wil werken aan het project van Groen Merelbeke:
"Enerzijds doe ik het vanuit mijn sociale betrokkenheid. Ik wil graag een positief signaal geven aan de Merelbekenaar.

En anderzijds wil ik, als fiere papa van 3 twintigers, zorgen voor een positieve toekomst voor de Merelbeekse jeugd. Want de jeugd is de toekomst.

Ook denk ik dat ik, via mijn expertise in de GECORO, kan bijdragen tot een goede ruimtelijke ordening in onze gemeente."

Patrick is er dus helemaal klaar voor!