Programma

Ons programma in minder dan 10 minuten

Download ons volledig programma via de knop onderaan deze pagina.

Met Groen voeren we campagne met 5 speerpunten. Deze 5 onderwerpen hebben voor ons de allerhoogste prioriteit en vormen de kapstok van ons verkiezingsprogramma. We wensen deze voorstellen te realiseren telkens met aandacht voor iedereen in de samenleving. Ons uitgangspunt is steeds ecologisch én sociaal.

Of Groen mee mag besturen en deze projecten uitvoeren, hangt van u af. Maar volgens ons is het de hoogte tijd:

  1. Voor een betere mobiliteit

  2. Om de open ruimte te bewaren

  3. Voor betaalbaar wonen

  4. Om te investeren in klimaatbeleid

  5. Om dit te realiseren in participatie met burgers en middenveld

Een betere mobiliteit betekent minder files, veilig en comfortabel fietsen en meer openbaar vervoer. Hiervoor hebben we een fietsbeleidsplan uitgewerkt, streven we naar het (her)openen en creëren van trage wegen, investeren we in fietsinfrastructuur. Dit alles met speciale aandacht voor school- en sportomgevingen. Willen we dit laten slagen, dan is er ook een ander beleid nodig qua ruimtelijke ordening. Geen nieuwe grootwarenhuizen meer, maar wel autoluwe verkavelingen met deelwagens en een verkavelingsstop. Met De Lijn en de NMBS onderhouden we goede contacten om onze lokale noden onder de aandacht te brengen.

Met Groen kiezen we ervoor om de bestaande open ruimte te bewaren én te beschermen. Nieuwe woningen komen in de bestaande kernen (inbreiding) en nieuwe projecten worden zo mobiliteitsvriendelijk ingevuld. We voeren een stimulerend beleid om leegstand en onbebouwde kavels te vermijden. Ook met herbestemmen of ruilen van gronden en andere woontypes kunnen we voorkomen dat de open ruimte moet aangesneden worden voor nieuwe woningen.

Wonen betaalbaar maken voor iedereen doen we niet alleen door meer sociale woningen tevoorzien, maar daarbovenop ook te investeren in budgetwoningen. Onze bevolking telt steeds meer alleenstaanden en ook ouderen en die hebben andere woonbehoeftes. Het aanbod aan woningen willen we dan ook afstemmen op deze demografische veranderingen. Ook verbouwen willen we aantrekkelijker maken door renteloze leningen te voorzien om woningen energiezuiniger te maken, dat scheelt dan weer in de maandelijkse kosten. Door de parkeernorm naar beneden te halen voor mobiliteitsarme woonprojecten worden ook appartementen betaalbaarder. Want ondergrondse parkeergarages (momenteel verplicht 1,5 per appartement) wegen door op de aankoopprijs.

Het is absoluut tijd voor een ambitieus klimaatbeleid. Deze hete en droge zomer had alvast 1 voordeel (naast je gras niet hoeven afrijden): klimaatverandering was dagelijks in het nieuws en iedereen beseft nu wel dat we dringend actie moeten ondernemen. In Merelbeke hebben we ons al geëngageerd om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten, maar daarvoor moeten we dringend in gang schieten. We trekken dan ook voldoende budget uit om het klimaatactieplan uit te voeren. We doen er bovendien alles aan om tegen 2050 klimaatneutraal te worden: isoleren, hernieuwbare energie, renteloze leningen voor klimaatvriendelijke investeringen, milieuvriendelijke mobiliteit, slimme ruimtelijke ordening, … we gaan geen uitdaging uit de weg.

Met Groen hebben we een duidelijke, duurzame en toekomstgerichte visie. Over mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen en klimaat. Maar ook over milieu en natuur, lokale economie, sociaal beleid, cultuur, erfgoed, onderwijs en Noord-Zuid, over jeugd en senioren en nog zoveel meer. We hebben een visie en we hebben voorstellen maar alvorens concrete maatregelen te nemen horen we graag ook de mening van de buurt, handelaars en verenigingen. We geloven in participatie en samen beslissen. Dankzij  betrokkenheid kunnen we leren van elkaar en creëren we een draagvlak voor beslissingen. Participatie vraagt ruimte, tijd en vertrouwen. Participatie is maatwerk. Met Groen willen we nieuwe platforms en participatiemodellen stimuleren, ondersteunen en organiseren.

Het DNA van Groen is niet alleen ecologisch, maar evengoed sociaal. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar het voor ons om draait. Elke Merelbekenaar kan terecht in het sociaal huis maar we focussen ook op bijzondere doelgroepen zoals kinderen in armoede, vluchtelingen en zorgbehoevende senioren. Ook een buurtgebonden dienstverlening is belangrijk, liefst in nauwe samenwerking met o.a. huisartsen en apothekers.

En wat hebben lokale economie en sport gemeen? We willen bloeiende sportclubs en succesvolle ondernemingen, dichtbij en in een veilige omgeving en dus bereikbaar met de fiets. Meer verplaatsingen met de fiets is goed voor de lokale economie – je rijdt niet zomaar een dorp verder voor een brood – en is uiteraard gezond.

En verder willen we dat elke Merelbekenaar onze zusterstad Toucountouna in het Afrikaanse Benin leert kennen. Willen we meer respect voor ons erfgoed en een gezonde en veilige schoolomgeving voor alle kinderen.

Dit en nog veel meer kan je nalezen in ons verkiezingsprogramma. Download het via de knop hieronder!

Tijd voor Groen in Merelbeke!

Download het volledig programma

Download ook de aparte programmadelen