Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 september 2014 werd Pieter Verstraete verkozen tot nieuwe voorzitter van Groen Merelbeke. Hij volgt hierbij Ellen Spanhove op.

Het huidig bestuur van CD&V, sp.a en Open VLD opnieuw heeft plannen om de resterende groene ruimte in Merelbeke verder te betonneren.

Donderdagochtend 17 juli is het hoofditem in het nieuws de enorme stijging van het aantal fietsongevallen in België. Later op de dag verdwijnt dit item naar de achtergrond door het tragische nieuws van het neergeschoten vliegtuig boven Oekraïne. Ook het staakt het vuren in Gaza wordt opgegeven. Groen wil via deze weg haar medeleven betuigen aan de nabestaanden van alle slachtoffers.

Groen Merelbeke zette op zijn jaarlijkse Zomerfeest op zaterdag 14 juni de lokale LETS-groep Merelbeke in de bloemetjes. LETS staat voor voor local exchange and trading system. Deze vereniging organiseert een warm netwerk van helpende handen om kleine en grote klusjes bij elkaar op te knappen. Ook het ruilen, herstellen en delen van goederen kan.

De Groen fractie is uiteraard tevreden dat het verbod op het spelen van een zogenaamd ‘hinderlijk spel’ wordt afgeschaft. De beslissing van december 2013, waar dit werd ingevoegd in het politiereglement, was duidelijk een vergissing. Dit wordt vandaag recht gezet. En dat is een goede zaak.

‘Het inzetten op het optimaliseren en verfraaien van wegen, fiets- en voetpaden, verkeersveiligheid en aansluitingsgraad op het rioleringsstelsel ‘ is de tweede strategische doelstelling van het meerjarenplan’(p.3).