Behoud Hollebeekbos! Het huidig bestuur van CD&V, sp.a en Open VLD opnieuw heeft plannen om de resterende groene ruimte in Merelbeke verder te betonneren. De verkavelingsdrang van de huidige meerderheid kent geen grenzen. Letterlijk. Naast het systematisch verkavelen van de resterende open ruimte wil men nu ook een deel van het Hollebeekbos verkopen ten behoeve van villabouw. Voor de centen moet men het nochtans niet doen: de verkoop van gronden aan de Heidestraat brachten 3 miljoen euro meer op dan begroot. Groen Merelbeke uitte reeds haar kritiek in de gemeenteraad en gaat nu over tot concrete actie. We bezorgen het Schepencollege postkaartjes met de belangrijkste troeven van het bos! Groen doet dan ook graag een warme oproep aan alle leden om deze actie te ondersteunen! De bevoegde schepen wuifde eerder het protest van buurtbewoners laconiek weg: "De mensen protesteren tegen alles. Ik hou daar allemaal geen rekening mee". Met Groen Merelbeke voeren we de druk dan ook sterk op om af te zien van deze verkoop! Het Schepencollege mag zich verwachten aan een (grote) stapel postkaartjes! We hoenp op jullie massale steun.Wat kan u doen om deze actie te ondersteunen: Deel het bericht op onze facebook pagina Verspreid extra actiekaarten onder buren, familie, kennissen in Merelbeke Houd onze Facebook pagina in het oog en deel zoveel je kan Onderschrijf de petitie op www.petities24.com/behoud_het_hollebeekbos Actiekaartjes kan je verkrijgen via onze voorzitter Pieter Verstraete (pieter.verstraete@gmail.com)

Donderdagochtend 17 juli is het hoofditem in het nieuws de enorme stijging van het aantal fietsongevallen in België. Later op de dag verdwijnt dit item naar de achtergrond door het tragische nieuws van het neergeschoten vliegtuig boven Oekraïne. Ook het staakt het vuren in Gaza wordt opgegeven. Groen wil via deze weg haar medeleven betuigen aan de nabestaanden van alle slachtoffers.

Groen Merelbeke zette op zijn jaarlijkse Zomerfeest op zaterdag 14 juni de lokale LETS-groep Merelbeke in de bloemetjes. LETS staat voor voor local exchange and trading system. Deze vereniging organiseert een warm netwerk van helpende handen om kleine en grote klusjes bij elkaar op te knappen. Ook het ruilen, herstellen en delen van goederen kan.

De Groen fractie is uiteraard tevreden dat het verbod op het spelen van een zogenaamd ‘hinderlijk spel’ wordt afgeschaft. De beslissing van december 2013, waar dit werd ingevoegd in het politiereglement, was duidelijk een vergissing. Dit wordt vandaag recht gezet. En dat is een goede zaak.

‘Het inzetten op het optimaliseren en verfraaien van wegen, fiets- en voetpaden, verkeersveiligheid en aansluitingsgraad op het rioleringsstelsel ‘ is de tweede strategische doelstelling van het meerjarenplan’(p.3).

De kogel is door de kerk. Het was lang wachten en uitkijken naar dit meerjarenplan en de keuzes die dit bestuur zou maken voor de volgende zes jaren.

Binnenkort is het weer zo ver: ouders beproeven hun geluk om een plaatsje in de school van hun keuze te vinden voor hun kind. Drie scholen in Merelbeke kampen nu al met een plaatstekort: Sint-Michielsschool, Sint-Elooischool en het Paus Johannescollege. Dan is kamperen voor de schoolpoort vaak de enige uitweg, maar niet haalbaar voor alle ouders.